Het brandrode rund

Het Brandrode rund is een sobere, sterke en makke koe die behoort tot de beschermde zeldzame huisdierrassen. Donkerrood van kleur met een witte kol, staartpunt  en poten. De kop is vaak donkerder, tegen zwart aan, “geblakerd”, vandaar de naam.

Zij leven bij ons in een familiekudde. Ook toen wij nog molken en kaas maakten. De familie-processen in de kudde zijn prachtig om te zien. Wij maakten GEEN onderscheid tussen vaars- en stierkalfjes, beiden even welkom en ze bleven minimaal drie maanden bij de moeder.  Veehouders die dit ook overwegen en benieuwd zijn naar onze ervaring en kennis die we hebben opgedaan met het kalf-bij-de-koe-concept mogen altijd contact opnemen

Het Brandrode rund is een zeer oud ras, waar nu nog maar 1000 dieren van over zijn. In vroeger tijden waren Brandroden een kleurslag van het Maas-, Rijn- en IJsselvee (MRIJ), afkomstig uit Oost-Nederland. Dit is dus een ouderwetse dubbeldoel koe. Zowel geschikt voor melk- als voor vleesproductie, een makkelijke harde vruchtbare koe zonder gezondheidsproblemen. Rond 1970 waren de Brandroden bijna geheel uitgestorven. Dankzij de inspanning van enkele enthousiaste fokkers waaronder Marlies Hermans en Natuurmonumenten is het ras van de ondergang gered. Zij hebben de Brandroden gebruikt als begrazingskoe in natuurgebieden. Er is een zeer actief stamboek:Vereniging Het Brandrode Rund. Inmiddels zijn er vier bedrijven die Brandroden weer melken.

 

U ziet bij ons in de wei Brandrode koeien met en zonder horens. Hoe dat kan? De koeien zonder horens zijn de oudere garde, die voorheen nog werden onthoornd. Deze zijn 10 jaar of ouder. Daarna is er voor gekozen de koeien niet meer te onthoornen zoals gebruikelijk is in de veehouderij. Kinderen en ook veel volwassenen weten vaak niet eens meer dat een koe horens heeft, ze worden zelfs nog zelden afgebeeld mét. De Brandroden zijn een sterk ras wat niet hoog-productief is maar mede daardoor wel lang mee gaat, en dus ziet u bij ons ook nog koeien zonder horens. 
Maar waarom nu koeien met horens? Er zijn best een hoop praktische redenen waarom het handig is voor ons als ze ze niet heeft, maar wij zijn van mening dat de horens onlosmakelijk verbonden zijn met alle levensprocessen bij de koe. Je kunt het hele leven van de koe terugzien in het hoorn. De horens zijn niet alleen een communicatiemiddel maar ook een opslagdepot van mineralen, een onderdeel van het wezen van de koe met belangrijke functies. Veel interessante info is te vinden is te vinden via www.koeienmethorens.nl .